Rosenträdgård

Under 2018 började vi anlägga en rosenträdgård i anslutning till vår visningsträdgård, Skogsbrynet. Det är ett samarbete med Rosensällskapet Hallborosen. Här samlar vi rosor i olika grupper som är friska och tåliga för vårat klimat. Buskrosor, klätterrosor, rabattrosor, Kulturarvs-/Pom-rosorna finns planterade här, m.fl. Hela Rosenträdgården blir handikappvänlig.