Rosenträdgård

Under 2018 började vi anlägga en rosenträdgård i anslutning till vår visningsträdgård, Skogsbrynet. Här samlar vi rosor i olika grupper som är friska och tåliga för vårat klimat. Buskrosor, klätterrosor, rabattrosor, Kulturarvs-/Pom-rosorna finns planterade här, m.fl. Hela Rosenträdgården är handikappvänlig.