Visningsträdgård

Skogsbrynet Under våren 2015 anlades en visningsträdgård där det tidigare var en igenvuxen slänt. Ett samarbete med elever från Trädgårdsmästarutbildningen i Gävle, det blev ett mycket lyckat projektarbete som nu vuxit till sig och förgyller vår Handelsträdgård. Hit söker sig många för att hitta inspiration och finna ett lugn. Med utsikt över Storsjön och den kommande Rosenträdgården är det en given plats för såväl glasstund som pratstund. Hela visningsträdgården är tillgänglighetsanpassad.